Disclaimer De Praktijk Helmond


De Praktijk Helmond betracht bij de samenstelling van de inhoud van haar website en/of webpagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie van haar website - na verloop van tijd - verouderd is en/of niet meer correct is.

De Praktijk Helmond is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van gegevens van haar websites en/of webpagina's en wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen af.

Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker van deze website. De Praktijk Helmond geeft geen enkele garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van deze website en is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

De Praktijk Helmond wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot alsmede het gebruik van deze website uitdrukkelijk af. Daarnaast biedt De Praktijk Helmond geen enkele garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van haar website. Verwijzingen of verbindingen naar andere websites en/of bronnen welke niet eigendom zijn van De Praktijk Helmond zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website.

De Praktijk Helmond is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites en/of bronnen. De Praktijk Helmond aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud en beschikbaarheid van deze websites en/of bronnen en is ook niet aansprakelijk voor welke vorm van schade of verlies dan ook veroorzaakt door het gebruik van of door het afgaan op de inhoud van deze websites en/of bronnen.