De Praktijk Helmond heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De factuur die je ontvangt van De Praktijk Helmond kan je zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur. Via drie wegen kan de zorg vergoed worden.
Een beperkt aantal zorgverzekeraars vergoeden seksuologische zorg, zie onderstaande link.

https://www.nvvs.info/clienten/vergoedingen.html

Daarnaast is het mogelijk dat een deel van de consulten vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Voor een overzicht, zie onderstaande link.

https://nvpa.org/verzekeringen/public.html

Generalistische basis GGZ
De Praktijk Helmond heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de hoogte van de vergoedingen afhangt van je polis. Wanneer je een volledige restitutiepolis hebt dan wordt 100% van de zorgkosten volgens het NZA tarief vergoed. Sommige restitutiepolissen zijn geen zuivere restitutiepolissen, ga dit altijd na bij je zorgverzekeraar. Wanneer je een naturapolis hebt dan wisselt de vergoeding sterk. Neem op voorhand altijd contact op met je zorgverzekeraar om na te gaan welk deel zij vergoeden. De Praktijk Helmond hanteert het maximale NZA tarief, in de tabel hieronder kan je de tarieven voor 2021 vinden. Houdt ook rekening dat de zorgverzekeraar ook het eigen risico hanteert voor de generalistische basis GGZ.

NZA Tarief 2021
Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort 522,13
180002 Middel 885,01
180003 Intensief 1.434,96
180004 Chronisch 1.380,49

Om inschreven te worden in de generalistische basis GGZ dien je een verwijzing te hebben van de huisarts. Hierop moet duidelijk weergegeven staan dat je verwezen wordt naar de generalistische basis GGZ. De huisarts moet ook een DSM classificatie aangeven, of een vermoeden van een DSM classificatie weergeven.

De kosten voor een consult van 45 minuten zijn 85 euro.
De kosten voor een EMDR consult van 90 minuten zijn 170 euro.

Mocht de afspraak binnen 24 uur afgezegd worden dan wordt er een bedrag van 42.50 in rekening gebracht. Wanneer de afspraak niet wordt nagekomen wordt een geheel consult in rekening gebracht. Deze facturen zijn niet te declareren via de zorgverzekeraar.


AGB-code Praktijk 90058743 Zorgverlener 90058742
AGB-code Praktijk 94061168 Zorgverlener 94061167


AanmeldenPraktijkruimte